Accesso advies

Voor iedereen een toegankelijke oplossing

Bouwplantoetsing

Bij nieuwbouw, renovatie of herinrichting van gebouwen, voorzieningen of de openbare ruimte, beoordeelt
Accesso advies in iedere ontwerpfase, van VO tot bestek, de bouwgegevens op de mate van integrale toegankelijkheid. Hierbij gebruikmakend van diverse, relevante toetsingskaders.

Scan

Met name bij bestaande bouw of infrastructuur, verzorgt Accesso advies een scan of inventarisatie van de huidige situatie. Aan de hand van een gedetailleerde checklist wordt de situatie opgetekend en worden eventuele geconstateerde knelpunten en adviezen verwerkt in een overzichtelijke rapportage inclusief optionele kostenraming.

Training

Accesso advies verzorgt bewustwordingsactiviteiten, trainingen of workshops voor verschillende sectoren van overheid tot belangenbehartigers op het gebied van integrale toegankelijkheid. Hierin samenwerkend met partners en naar wens met inzet van ervaringsdeskundigen. Instructies met diverse hulpmiddelen behoren ook tot de mogelijkheden.

Maatwerk

Heeft u een vraag of (kennis)behoefte die zich niet laat vangen in één van bovenstaande diensten? Of bespreekt u graag de mogelijkheden van aanvullend aanbod? Neem dan contact op voor meer informatie.

Wilt u een offerte aanvragen?

Opdrachtgevers

Ga naar de inhoud