Diensten

bouw 2

Bouwplantoetsing

De bouwgegevens van een nieuwbouw of renovatieproject worden getoetst op de mate van integrale toegankelijkheid. Hierbij gebruikt makend van verschillende normstellingen en richtlijnen zoals het Handboek voor Toegankelijkheid en de eisen behorende tot de Internationale Toegankelijkheids standaard (ITs). Naar aanleiding van de analyse van de bouwgegevens vervolgt er een rapportage waar de eventuele geconstateerde knelpunten op het gebied van toegankelijkheid uitgebreid worden beschreven, en aanbevelingen en oplossingsrichtingen worden aangereikt om de toegankelijkheid op hoger niveau te brengen. Als de bouwgegevens zijn aangepast aan het advies, kunnen deze opnieuw voorgelegd worden ter controle.

Scan

Bij bestaande bouw en openbare ruimte verzorgd Accesso advies aan de hand van de een zelf ontwikkelde checklist de mate van integrale toegankelijkheid. Hierbij wordt de huidige situatie opgetekend. Hieruit volgt een adviesrapport met constateringen en aanbevelingen die de toegankelijkheid verbeteren.

scan 2
Training deel 2 2481x2400

Training

Accesso advies verzorgt bewustwordingsactiviteiten, trainingen of workshops voor verschillende sectoren van overheid en/of belangenbehartigers op het gebied van integrale toegankelijkheid.

Maatwerk

Niet gevonden waar u naar zocht, of heeft u een vraag naar hand van deze bovenste diensten? Accesso advies wil deze vragen graag voor u beantwoorden. Dan kunt u altijd contact opnemen om te de mogelijkheden te bespreken voor een aanvullend aanbod.

Ga naar de inhoud